רשומות

עיצוב דירות יוקרה תהליכי התפתחות ארכיטקטוניים

תמונה
עיצוב דירות יוקרה - עוסק בתהליכי עיצוב ארכיטקטוניים המושפעים מהתפתחויות טכנולוגיות ובא לענות על ביקושים של בעלי אמצעים עיצוב דירות יוקרה ועיצוב בתי יוקרה כתהליך חברתי המושפע מהתפתחות של טכנולוגיות בנייה מתקדמות. אורתם - משרד אדריכלים בדרום המתמחה בעיצוב דירות יוקרה ועיצוב בתי יוקרה. עיצוב דירות יוקרה רקע היסטורי כללי כבר משחר ההיסטוריה אנו יודעים על קיומם של ריכוזי אוכלוסיה של תושבים שהתקבצו וגרו בסמיכות אלה לאלה. מתקופת המערות אכן קיימים שרידים המעידים על מערות מגורים רגילות ואל מולם מערות שבהם הוקדשה תשומת לב לתוספות עיצובים שונות בדומה להליך המודרני של עיצוב דירות יוקרה. מערות אלה יהיו לרוב מושקעות ומפוארות יותר. בתקופה מאוחרת כאשר עבר האדם למגורי קבע בנויים, נבנו ארמונות, מבצרים ובתי תפילה מקודשים שאת שרידיהם ניתן למצוא בחפירות ארכאולוגיות בארץ ובעולם. אכן סביב המבנים המרכזיים של הישובים ניתן היה למצוא גם מגורים רגילים. מהשרידים הארכאולוגים ניתן ללמוד שכבר בימים ההם היה הבדל ברור הניתן להבחנה (עד ימינו) בין מגורים ומבנים פונקציונליים אחרים לבין המבנה המרכזי, הארמון, מ

אור-תם משרד אדריכלים בדרום

תמונה
אור-תם משרד אדריכלים בדרום. משרד אדריכלים בדרום - שירותי אדריכלות מתקדמים. אור-תם - הינו משרד אדריכלים בדרום , המספק מאז 1993 שירותי אדריכלות כוללים המכסים את כל סוגי הבנייה והעיצוב המקובלים לפי תקני הבנייה הישראלים. המשרד מתמחה בשילוב הטכנולוגיות המתקדמות בכל סוגי הבנייה ומתן פתרונות ומענה מיטבי והתאמה לכל סגנונות הבנייה המקובלים בישובי הדרום. יש לזכור שלעתים מגבלות הבנייה והעיצוב משתנים מאיזור לאיזור וקיים אף שוני בין ישוב לישוב באותו איזור. הן בשל אופי הבנייה. רוויה או צמודת קרקע וכו', והן בשל אופיו השונה של כל ישוב וישוב והמגבלות הנגזרות ממדיניות תקינה מקומית. כאמור אור-תם, משרד אדריכלים בדרום המתמחה בשילוב טכנולוגיות מתקדמות בתחום הבנייה והעיצוב. לדוגמא: בבניה צמודת קרקע נעשה שילוב של טכנולוגיות הנגזרות מסגנון הבנייה הירוקה במבנה עצמו ובנוסף משלב משרד אדריכלים בדרום זה, את טכנולוגית הבית החכם בעיצוב הפנים. כאשר מדובר במבני ציבור או מבנים תעשייתיים. משרד אדריכלים אור-תם מתמחה בשילוב כל החידושים בטכנולוגית הבנייה הירוקה גם בסוג בנייה זה ושילובם של מקורות אנרגיה מתחדש